Spår efter säljägare i Tyresta nationalpark

För åtta år sedan fick jag vara med om en "historisk" upplevelse. "Tyresta nationalpark" hade bjudit in till en 2-dagars kurs med praktik. Kursen hette "Arkeolog för en helg". Kurslärare var arkeologerna Mattias Pettersson och Roger Wikell. De hade funderat över vad de förutom teori skulle ge oss för praktik. De bestämde sig till slut för att släppa en hemlighet för oss. Helt nyligen hade de på en hög höjd i parken hittat en boplats som använts av säljägare för kanske 10 000 år sedan. Det var alldeles efter istidens slut då istäcket hade nått en höjd av 3 000 m. Östersjön fanns inte. Det fanns ett innanhav som hette Ancylussjön. Boplatsen låg då på en liten kobbe med 15 km öppet hav till närmsta ö och 120 km till fastlandet. Vi skulle få vara med om att utforska boplatsen! Den första kursdagen var det teoretisk utbildning och praktik i hur man tillverkar stenverktyg av kvarts. Det var en passande prktik då vi skulle komma att hitta sådan verktyg på boplatsen. Klicka på bilderna nedan för foton och videor.

2013 kom så den arkeologiska rapporten från utgrävningen "Tidigmesolitiska säljägare i Tyresta för 10 000 år sedan. Späckbetong, gråsäl och tomtning på en kobbe i Ancylussjön 120 km från fastlandet".

Fascinerande läsning! Rapporten kan hämtas här (pdf).


Tyresta Nationalpark arrangerade "Arkeolog för en helg" den 23-24 augusti 2008. Detta var uppdelat på två dagar, teori resp praktik. Lärare och handledare var arkeologerna Mattias Pettersson och Roger Wikell och vi var 12 deltagare. Det utlovades inte att vi skulle hitta guld, dock var det fyndgaranti!


Och så var det dags att gräva. Dagen avslutades med att Roger berättade om älvkvarnar och att vi fick se den vackra runristningen i byn. Kommentarer