Pilgrimsvandring på Kluntarna


Söndagen den 28 augusti 2016 deltog Lisbeth och jag i en pilgrimsvandring på ön Kluntarna i Luleå skärgård. Vi var 25 st deltagare som vid halvtolvtiden först samlades utanför domkyrkan i Luleå. Därefter blev det 1 1/2 timmes båtfärd till Kluntarna som är ett naturreservat längst ut i Luleå skärgård. Första delen av vandringen på två timmar skedde under tystnad. Skönt! Efter lunchpaus blev det en entimmesvandring som avslutades med gudstjänst och nattvard. 
Naturens växtarrangemang

Klapperstensfält

Strandvial L. japonicus var. maritimus Ganska sällsynt på på sand-, grus- och klapperstensstränder vid havet. I Nordnorge även på fjällsluttningar. 

"Ärterna äro så stora som våra vanliga gråärter, om ei större : iag har räcknat öfver 40 skidor alla växte på en stielke upkomne af en ock samma rot : til smaken har iag funnit dem någonsin så goda som våra gråärter; ock ehuruväl iag i stor myckenhet ätit dem färska ock okokade, har iag dock ei kändt den ringaste olägenhet deraf. Här viste ei Invånarena at använda dem til något, dock har man af örte-böckerna exempel, at många menniskior i dyr tid uppehållit sit lif med desse."

Ur Förtekning på några örter fundna i Bohus-Län 1742 av P. Kalm (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1743)


En av deltagarna hittade kantareller. Hon och nästan alla andra hade aldrig tidigare sett kantareller i naturen. Lisbeth hade heller aldrig tidigare sett kantareller i Norrbotten. Runt 21-tiden var vi tillbaka i Luleå hamn.


Kommentarer