Carl Loströms värja

Denna kavalleriofficersvärja är tillverkad av Carl Loström (1682-1736) år 1718 vid Wira bruk. Värjan finns förvarad i Livrustkammaren i Stockholm slott.

Beskrivning
Fäste av förgylld mässing. Knapp, rundad oval, tryckt från ut- och insidan. Nitknapp hög. Knappens fram- och baksida med vidgade platta ändar. Parerplåt hjärtformig. Kavel spolformig, lindad med tvinnad förgylld mässingstråd. Klinga rak, tvåeggad, slipad med mötande skär. Baspartiet signerat i stor skrivstil: "Carl Loström" på utsidan, "Wira Ao 1718" på insidan.

Länk till Livrustkammarens beskrivning finns här.

Värjan skänktes till Livrustkammaren 1957 av disponent Folke Elliot, Han var född i Stockholm, son till E F Elliot o Olga Widgren, gift med Maggie Falk-Simon, vd och ägare AB Linnefabriken Merkur 1920, styrelseledamot Svenska Arbetsgivarföreningen - hobbies vapensamling, segling (Vem är vem inom handel och industri 1944-1945).

Litteratur
  • Nordström, Lena, White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Stockholm, 1984, ISBN 91-7810-165-4
    Seitz, Heribert, Svärdet och värjan som armévapen. The history of the swedish army sword 1500 - 1860. Captions and summary in English., Stockholm, 1955
    Livrustkammaren. De kungliga familjernas dräkter, uniformer, rustningar, vapen och vagnar från1500-talet fram till våra, Stockholm
    Nordström, Lena, White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Stockholm, 1984, ISBN 91-7810-165-4
    Nordström, Lena, White arms of the Royal Armoury., Stockholm, 1984, ISBN 91-7810-165-4

Kommentarer