VälstaDen första juli 2014 var Lisbeth och jag och letade efter vildrosor på åkerbergen i Välsta. Välsta, tidigare en by, finns omnämnd redan på 1300-talet. Det är rikt med fornlämningar. De flesta från yngre järnålder. En stenåldersboplats har hittats nära det röda huset i videon.

Kommentarer