August Strindberg om Spökslottet

Utdrag ur August Strindbergs Samlade skrifter, Sjätte delen, Gamla Stockholm
Utgiven av Bonniers 1915

Kommentarer