UHDTV - Ultra High-Definition TV - runt hörnet

Teknikutvecklingen inom multimediaområdet går rasande snabbt. Det som var nytt igår är inte så användbart idag. Detta gäller kanske speciellt digital tv, digitala stillbilds- och filmkameror etc för konsumentbruk.

TV-skärmen är ett bra exempel. Från att ha varit 32" stora är det numera vanligt med större skärmar i hemmen, runt 50" skärmstorlek. Dessa kostar inte mycket mer än de mindre. Och de blir bara större och större.

HDTV-tittande med de större skärmarna är inte längre HDTV.

Dagens HDTV-mottagare har en skärmupplösning på 1920 pixlar horisontellt och 1080 pixlar vertikalt. För att ögat inte ska kunna se enskilda pixlar krävs att det mottagaren är placerad så pass långt bort att skärmen upptar högst 30 graders synfält. Med en 32-tummare funkar detta nog i de flesta vardagsrum, men med större skärmar blir det allt svårare och med sämre kvalitet som följd. Än värre är det med HDTV-sändningar där den vertikala upplösningen bara är 720 pixlar.

För att bl a råda bot på detta har det internationella standardiseringsorganet ITU (International Telecommunication Union) tagit fram standards för nya tv-format som fått beteckningarna 4K UHDTV och 8K UHDTV. Den högsta nivån 8K UHDTV har en upplösning på 7680 pixlar horisontellt och 4320 pixlar vertikalt. Här kan nu synfältet utökas till 100 grader utan att ögat kan se enskilda pixlar. Med andra ord ges utrymme för mycket stora skärmar i vardagsrummen med bibehållen kvalitet. 4K  UHDTV har 3840 pixlar horisontellt och 2160 pixlar vertikalt.

Teknikdirektören David Wood från EBU (European Broacasting Union) beskriver UHDTV illustrativt i ett videoklipp nedan från förra året.


Som vanligt är det Japan som lett utvecklingen av dessa nya standards. De kommer att satsa på 8K UHDTV. Ursprungligen var det tänkt att börja sändningar runt 2020, men Sydkorea och Kina knappar in, så nu nämns 2015 som eventuellt startår. Huruvida det blir sändningar här hemma, via mobilnät, marknät, kabel, satellit, fiber etc är än så länge skrivet i stjärnorna. UHDTV är mycket bandbreddskrävande och kommer antagligen att kräva förändrade nätstrukturer, åtminstone vad det gäller radiobaserade nät.

Mottagarframtagning för UHDTV är redan igång. I videoklippet nedan från förra året demonstreras en 8K UHDTV-mottagare.Närmare info om UHDTV finns att läsa i Wikipedia här.

Kommentarer