Med häst och båtDetta fotografi fanns i mammas fotolåda. Kvinnan på vagnen är min mormor. Min mormor, Hildur Söderberg (f. Fredlund) var då 31 år gammal. Min mamma Ingrid var äldst av hennes tre barn, då 12 år gammal. Yngsta barnet Gunborg, var då två år gammal. Det var nog min mamma som fick ta hand om syskonen när mormor tog sig till Hötorget med häst och vagn. Åksträckan var drygt två mil från Täby, så det måste ha varit en mycket lång dag för att kunna sälja vad jordbruket hade att erbjuda.

Min mormors jobbiga och tidskrävande resor till Hötorget var dock ingenting jämfört med vad hennes mormor Matilda fick göra. Matilda var fiskardotter och gifte sig med en fiskare vid 28 års ålder och var bosatt i Österåker. Under fångstsäsongen rodde hon in till Fiskarhamnen vid Slussen i Stockholm från Österåker för att sälja fisk. Det kan inte ha varit lätt, nästan ofattbart jobbigt.

Annika Bryn har i sin blog skrivit om Fiskarhamnen och där har jag hämtat bilderna (fotografierna är från 1896 och tavlan är målad 1898) och följande textutdrag:
Hit kom fiskebåtarna från skärgården med färsk fisk. De som sålde, och alltså troligen även rodde in till stan med fångsten, tycks nästan uteslutande ha varit kvinnor. Tinor med fisk hängde ner i vattnet. Hur de kom in med båtarna för att förtöja dem innanför bryggan är en gåta, de måste ha manövrerat sig under gångbron där på något sätt.
Alla kvinnorna har hucklen, knutna som bahytter så nästan bara näsan sticker fram. Säkert bra mot blåsten vid kajen. Alla hade tjocka yllekjolar med underkjolar, man kan tänka sig hur fina de var efter att ha släpat mot de fiskstinkande plankorna - och hur halt det måste ha varit på vintern, och hur nariga händer kvinnorna måste ha fått av att skära iskall fisk utomhus. För att inte tala om av den många timmar långa rodden in till stan. De startade säkert vid tretiden på morgonen.
Och var gick de på dass? Det måste ha funnits ett tillgängligt torrdass någonstans i närheten. Kanske vid Kolingsborg, trähuset där tillfällighetsjobbare samlades för att få påhugg vid hamnen.
Jag har ingen uppgift om när Matilda (f. Andersdotter) var född. Jag har antecknat att Olga, min mormors syster berättade någon gång runt 1975, att Matilda hade 14 syskon: Edla, Johan, Augusta, Karl. Enok ... Enok var skollärare utan att kunna läsa! Matilda hade känt sin man, Fredrik Vilhelm Gustavsson sedan barnaår och att det endast var sju dagars åldersskillnad dem emellan. Fredrik dog 1910 och Matilda dog hos sin dotter Matilda i Kättsta gård.


Med bil idag är restiden från Vågsjö till Hötorget 20 minuter. Med antagandet att hastigheten med häst och vagn är som högst 10 km/h bör mormor ha startat vid 5-tiden på morgonen för att inkl hästpauser etc. bli säljklar vid 9-tiden.

Rodbåtssträckan Österåker - Fiskarhamnen är längre. Kanske roddhastigheten som mest är 2-3 knop och om segel använts kanske någon knop högre. Roddtiden beroende av väder och vind kanske låg som lägst 6 timmar och som mest kanske det dubbla.

Kommentarer