Hemligt fort publikt och pansarbandvagn 501Det tidigare hemliga Åbergsfortet i Bodens fästning öppnades första gången för allmänheten tidigare i år. I helgen 7-8 september blev det guidade visningar innan fortet plomberas för gott av Statens Fastighetsverk. Fortet började byggas 1901 och blev klart 1907. Under andra världskriget bemannades fortet med 500 man. Ett felaktigt rykte spreds, för att lura lede fi, att fortets pjäser hade en räckvidd förbi Luleå. Den faktiska räckvidden var endast 10 km. Åbergsfortet var det enda av fästningens fem fort som blev uppgraderat till att klara kärnvapen- och gasattacker. Guiden nämnde att fortet kan vara en lämplig räddningsplats utifall Luleälvens dammar skulle rämna. Det kändes betryggande efter att ha läst den fasansfulla skildringen hur bl a Boden och Luleå utraderas i Mikael Niemis nya roman Fallvattnet.Under visningen fick vi se två av Föreningen P5:s fordon, en land- och sjögående pansarbandvagn typ 501 och en avskalad Volvovalp med pansarvärnskanon. Pansarbandvagnen av rysk härkomst, Boyevaya Mashina Pekhoty 1är en av från forna Östtyskland 350 inköpta vagnar. Priset lär ha varit satt till antal bandvagnar per hektar! Vagnarna modifierades till svensk arméstandard i Tjeckoslovakien innan leverans. Ett försvarsbeslut om regementsnedläggningar medförde att de lades i förråd, utan att ha kommit till användning, för att sedan 2008 säljas till Tjeckoslovakiens motsvarighet till Försvarets materielverk.


Kommentarer